Новини

29 Jun
2023

Собствениците, които желаят да предложат за закупуване горски територии,
намиращи се на териториите на ДГС Сеслав, подават необходимите документи всеки работен ден от 8,00 часа до 16,30 часа в сградата на ТП ДГС "Сеслав", гр.Кубрат, ул. "Осми март" № 3.
... виж повече

19 Sep
2022

Служители и работници на Държавно горско стопанство „Сеслав“ – гр. Кубрат участваха в почистване на горски територии в отдел 1014 „л“ „к“, по периферията на гората, граничещ с асфалтова отбивка по републикански път Завет-Кубрат. ... виж повече

16 Jun
2022

Обем на дървесината по общини, която ще се продава от ТП ДГС Сеслав през 2022 година на физически лица за лична употреба по ценоразпис ... виж повече

16 Jun
2020

Обема на дървесината която ще се продава от ТП ДГС Сеслав през отоплителен сезон 2020/2021 година на физически лица за лична употреба по ценоразпис ... виж повече

  КОНТАКТИ

  гр. Кубрат, ПК 7300, област Разград, ул. „Осми март” 3
  тел. 0848/ 727 27
  факс:
  e-mail: seslav@scdp.bg

  Работно време:
  от понеделник до петък
  от 8,30 до 17,00 ч