Пон - Пет 8:30 - 17:00

закупуване горски територии, намиращи се на териториите на ДГС Сеслав

29.06.2023

Собствениците, които желаят да предложат за закупуване горски територии,
намиращи се на териториите на ДГС Сеслав, подават необходимите документи всеки работен ден от 8,00 часа до 16,30 часа в сградата на ТП ДГС "Сеслав", гр.Кубрат, ул. "Осми март" № 3.

За информация всеки работен ден от 8,00 часа до 16,30 часа:
За обща информация - инж.Боньо Стоянов - 0886 556206