Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Сеслав 22.11.2023 Документ списък за дърва кметство Малък Поровец списък за дърва кметство Малък Поровец032.pdf
ДГС Сеслав 22.11.2023 Документ списък за дърва кметство Драгомъж списък за дърва кметство Драгомъж.pdf
ДГС Сеслав 22.11.2023 Документ списък за дърва кметство Иван Шишманово списък за дърва Иван Шишманово030.pdf
ДГС Сеслав 16.11.2023 Документ списък за дърва община Исперих списък за дърва община Исперих.pdf
ДГС Сеслав 16.11.2023 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите за 2024г. mestni-targovtsi-2024g.doc
ДГС Сеслав 27.10.2023 Документ списък за дърва кметство Подайва списък за дърва Подайва596.pdf
ДГС Сеслав 23.10.2023 Документ списък за дърва община Исперих списък за дърва община Исперих063.pdf
ДГС Сеслав 23.10.2023 Документ списък за дърва кметство Вазово списък за дърва кметсво Вазово.pdf
ДГС Сеслав 23.10.2023 Документ списък за дърва кметство Прелез списък за дърва кметсво Прелез064.pdf
ДГС Сеслав 18.10.2023 Документ списък за дърва община Исперих списъци за дърва Община Исперих310.pdf
ДГС Сеслав 18.10.2023 Документ списък за дърва кметство Сушево списък за дърва кметство Сушево306.pdf
ДГС Сеслав 18.10.2023 Документ списък за дърва кметство Свещари списък за дърва кметство Свещари308.pdf
ДГС Сеслав 18.10.2023 Документ списък за дърва кметство Голяма вода списък за дърва кметство Голяма вода307.pdf
ДГС Сеслав 11.10.2023 Документ списък за дърва кметство Богданци списък за дърва кметство Богданци.pdf
ДГС Сеслав 11.10.2023 Документ списък за дърва кметство Подайва списък за дърва кметство Подайва.pdf
ДГС Сеслав 11.10.2023 Документ списък за дърва кметство Лъвино списък за дърва кметство Лъвино028.pdf
ДГС Сеслав 09.10.2023 Документ списък за дърва община Завет списък за дърва община Завет661.pdf
ДГС Сеслав 09.10.2023 Документ списък за дърва кметство Делчево списък за дърва Делчево660.pdf
ДГС Сеслав 03.10.2023 Документ списък за дърва кметство Беленци списък за дърва кметство Беленци.pdf
ДГС Сеслав 29.09.2023 Документ списък за дърва община Самуил списък дърва община Самуил584.pdf