Седмица на гората 2019г.

28 Mar
2019
Във връзка с отбелязване на „Седмицата на гората“ и инициативата „Лесовъд за един ден“, на територията на ДГС Сеслав се проведоха мероприятия в град Кубрат с ученици от четвърти клас от ОУ „Христо Ботев“ град Кубрат и група ученици от 8-10 клас от същото училище както.
Пред административната сграда в град Кубрат бяха залесени фиданки от ученици от четвърти клас от ОУ „Христо Ботев“ град Кубрат и група ученици от 8-10 клас от същото училище, след като изслушаха беседата на инж.Боньо Стоянов – Зам.директор на ДГС Сеслав как и защо е необходимо да се извършва залесяване.
Празника за децата от 4 клас продължи в сградата на стопанството с презентации на различни теми, свързани с възпроизводството и опазването на горите и дивеча, рисуване върху дървени плочи и почерпка на малчуганите, които направиха от своя страна изложба с картини и макет на гора, изработени от самите тях. Мероприятието продължи с игри на открито в парка – 6 отбора по 5 деца - разпознаване на дървесни видове, имитация на животни и още интересни игри. Изработените по-рано стикери с логото на празника бяха раздадени, заедно с други подаръци и награди на децата, които се забавляваха заедно с нас.
КОНТАКТИ

гр. Кубрат, ПК 7300, област Разград, ул. „Осми март” 3
тел. 0848/ 727 27
факс:
e-mail: seslav@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч