Пон - Пет 8:30 - 17:00

Опазване на горите от пожари

25.06.2019

Открит урок на тема "Опазване на горите от пожари" беше проведен на 25.06.2019г. от ДГС Сеслав, съвместно с РС „ПБЗН“ с ученици от СУ „Христо Ботев“ град Кубрат. Инж.Боньо Стоянов – Зам.директор на ДГС „Сеслав“ представи презентация за опазването на горите от пожари, защо това в важно и с какво можем да бъдем полезни. Учениците бяха запознати с ролята на горите в живота на хората и животните, във формирането на водните запаси и въздуха. Гората е естествения пазител на животните и е необходимо да бъде опазвана от пожари, защото така спасяваме и много изчезващи видове на растения и животни. Представени им бяха причините, при които възникват пожари, каква е превенцията срещу пожарите и какви действия е необходимо да се предприемат от хората когато станат свидетели или участници в горски пожари.
Учениците взеха дейно участие с въпроси и отговори, до които те самите достигаха за екологичните последствия, до които водят неспазването на правилата за пожарна безопасност.
След приключване на урока, служителите на ПБЗН показаха нагледно работата при гасене на пожари с пожарен автомобил