Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
Горски стражар/МКЕ Шинасидин Ферадов 0878 479854
Работник ловно стопанство Зюлкюф Зюлкюф
Работник ловно стопанство Красимир Неделчев
Работник ловно стопанство Николай Чалмов
Лесничей инж.Иван Маринчев 0877 930538
Домакин ловен дом Елен Мария Касабова
Техник горско стопанство Християн Христов 0989 224930
Горски стражар Иван Минчев 0876 322047
Горски стражар Мюхтеджеб Мехмед 0878 686056
Горски стражар/МКЕ Александър Александров 0877 531396
Директор инж. Йордан Сарилиев 0889 520011 seslav@scdp.bg
Главен счетоводител Мария Христова 0888 408 438
Зам.директор инж. Боньо Стоянов 0886 556506
Лесничей Борислав Иванов 0886 556 211
Лесничей/Отговорник по лова Иво Иванов 0886 556 208
Счетоводител, оперативен Галина Калинова 0886 556 202
Лесничей Айхан Якуб 0886 556 201
Лесничей Ивайло Маринов 0886 556 210
Горски стражар Турхан Сали Кадир 0879 493 934
Управител дивечовъдно стопанство/фазаново стопанство Сеслав Наско Атанасов 0887 003 795
КОНТАКТИ

гр. Кубрат, ПК 7300, област Разград, ул. „Осми март” 3
тел. 0848/ 727 27
факс:
e-mail: seslav@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч