Пон - Пет 8:30 - 17:00

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
Горски стражар/МКЕ Шинасидин Ферадов 0878 479854
Работник ловно стопанство Нермин Сабриев Османов
Работник ловно стопанство Красимир Неделчев
Работник ловно стопанство Николай Чалмов
Зам.директор инж.Иван Маринчев 0877 930538
Домакин ловен дом Елен Мария Касабова
Лесничей Християн Христов 0989 224930
Горски стражар Иван Минчев 0876 322047
Горски стражар Мюстеджеб Мехмед 0878 686056
Горски стражар/МКЕ Александър Александров 0877 531396
Горски стражар/МКЕ Мехмед Махмудов Мехмедов 0876 127657
Директор инж. Йордан Сарилиев 0889 520011 seslav@scdp.bg
Главен счетоводител Мария Христова 0888 408 438
Лесничей Борислав Иванов 0886 556 211
Лесничей/Отговорник по лова Иво Иванов 0886 556 208
Счетоводител, оперативен Галина Калинова 0886 556 202
Лесничей Айхан Якуб 0886 556 201
Лесничей Ивайло Маринов 0886 556 210
Горски стражар Турхан Сали Кадир 0879 493 934
Управител дивечовъдно стопанство/фазаново стопанство Сеслав Наско Атанасов 0887 003 795