превантивни мерки коронавирус

16 Mar
2020
ограничаване достъпа до административните сгради на ДГС Сеслав, извършване на услуги по телефон на номер 0848 72727 или електронна поща: seslav@scdp.bg

Документи

КОНТАКТИ

гр. Кубрат, ПК 7300, област Разград, ул. „Осми март” 3
тел. 0848/ 727 27
факс:
e-mail: seslav@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч