горещи телефони

25 Jul
2019
Г Р А Ф И К за дежурства в района на ДГС Сеслав по Заповед №РД-72/24.07.2019 и денонощни "горещи" телефони по Заповед РД 48-47/22.07.2019г. На МЗХГ
КОНТАКТИ

гр. Кубрат, ПК 7300, област Разград, ул. „Осми март” 3
тел. 0848/ 727 27
факс:
e-mail: seslav@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч