Пон - Пет 8:30 - 17:00

ДГС Сеслав

ТП Държавно горско стопанство „Сеслав” – гр. Кубрат е разположено в Североизточна България, на територията на Разградска и Русенска област. Образувано е от сливането на бившите горски стопанства „Кубрат” и „Исперих” и ловно стопанство „Сеслав”. Релефът е равнинно-хълмист, като горските масиви са заобиколени от земеделски земи. Надморската височина варира от 150 м до 450м.

Реките на територията на стопанството са Бели Лом, Топчийска река, Воденска река и Хърсовска река

Най-често срещани растителни видове са цер, сребролистна липа, бяла акация, горун, ясен, мъждрян и летен дъб. Обособени са защитени територии с находища на див божур, турска леска и вековна гора от космат дъб. На територията на стопанството се намира част от резерват „Бели Лом”.

Общата площ на стопанството е 31 766,5 ха. Залесената площ е 30 087,1 ха, а голата незалесена площ е 403,6ха.

Собственост на горските територии:

Вид собственостПлощ в ха  %
Държавна12 291,438,69
Общинска17 588,255,37
Физ. и юрид.лица1 8845,93
Религиозни общности2,9 -

Средногодишното ползване на дървесина е 39 191 м3.

Предвиденото средногодишно залесяване е 1,3 ха.

ДГС „Сеслав” е създадено през 1948 година. През годините е претърпяло няколко преобразувания. През 1963 година на територията на стопанството е създадена първата фазанария за фермено производство на монголски фазан. На базата на съществуващата фазанария през 1973 година е създадено дребнодивечово ловно стопанство „Сеслав”. По-късно стопанството претърпява няколко преобразувания и разширяване на територията си. В този си вид съществува до 1990 година, когато се обединява с горско стопанство „Кубрат”, като запазва и разширява ловностопанската дейност. От началото на осемдесетте години на миналия век стопанството започва да организира международен ловен туризъм, а по късно и организиран ловен туризъм. Най-близките летища са в Букурещ - Румъния на 120 км и Варна на 150 км.

Общата площ на ловностопанските райони на ДГС „Сеслав” е 8 754 ха. Те са разположени върху равнинно хълмист терен със средна надморска височина 200 метра. Преобладават широколистните гори, обособени в два големи комплекса.

Тук успешно се ловува на благороден елен, сърна и дива свиня - от едрия дивеч, фазан и заек - от дребния дивеч. Срещат се също така: вълк, чакал и лисица. Най-големият трофей от благороден елен, добит в района на стопанството, е с тегло 13.6 кг и оценка 238 CIC точки. Годишно могат да се отстрелват 8-10 благородни елена със средно тегло 9-11 кг и единични екземпляри с тегло до и над 12 кг. Най-големият трофей от сръндак е 539 гр. и оценка 148 CIC точки. Обикновено на сезон се отстрелват 12-15 сръндака със средно тегло 300-450 гр. и единици с тегло до и над 500 гр. Ловът на дива свиня от чакало и на гонки предлага незабравими емоции и ценни трофеи. Средната дължина на глигите е 20-24 см, а най-значимият трофей, добит в стопанството, е с дължина 32 см.

Стопанството разполага с база за интензивно развъждане на дива свиня с площ 336 ха. Годишно в базата могат да се отсрелват между 220 до 250 диви свине чрез лов на гонка и от чакало.

На територията на ДГС „Сеслав” ловът на диви фазани в природата е ограничен, но затова пък се предлагат отлични условия за групов лов на фазани фермерско производство с неограничен отстрел, чрез търсене с куче. Изграден е полигон за обучение на ловни кучета-птичари. От 1963 г. функционира фазанария с капацитет за развъждане и отглеждане на 10-12 000  птици годишно. Отглеждат се предимно 2 вида фазани - корейски и монголски. 

Стопанството предлага добри условия за риболов (шаран,амур) на двата язовира, с които разполага. За любителите на дивите животни и красивите гледки има възможност за организиране на фотолов и екскурзии до местните забележителности.

За посрещане и настаняване на клиентите-ловци стопанството разполага с две ловни бази – категория „ловен дом”.

Ловен дом “Фазан” се намира на 20 км от гр. Кубрат, област Разград. Разположен е сред смесена широколистна гора на брега на неголям язовир. Предлага настаняване за 10 посетители едновременно в 1 апартамент, 4 двойни стаи.

Ловен дом “Елен” се намира на 10 км от гр. Кубрат, област Разград. Двуетажната сграда е разположена на брега на голям язовир и предлага 1 единична стая, 2 двойни стаи с тераси към язовира и 1 апартамент. 


КОНТАКТИ

ДГС Сеслав

Директор: инж. Йордан Сарилиев

Телефон: 0848/ 727 27

Факс:

e-mail: seslav@scdp.bg

Адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, област Разград, ул. „Осми март” 3

Банкова инфромация: IBAN BG43CECB979010E6587100, BIC CECBBGSF, при ”ЦКБ”АД

СТАТИСТИКА 2024

ДГС Сеслав

Обявени търгове за продажба на дървесина

Дървесина

Едра 0 куб.м.

Средна 0 куб.м.

Дребна 0 куб.м.

За огрев 0 куб.м.

ОЗМ 0 куб.м.

Всичко 0 куб.м.

Процедури

Предстоящи 0

Приключени 0

Прекратени 0

Общо 0