Пон - Пет 8:30 - 17:00

Здравейте,

За да получите достъп до тази секция от сайта, моля въведете валиден е-мейл адрес за получаване на ПИН код за достъп.

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие за обработване на лични данни

ДЕКЛАРИРАМ

Съгласен/а съм Северноцентрално държавно предприятие ДП да обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, които предоставям във връзка използването на информационния бюлетин на предприятието и получаването на известия за предстоящи тръжни процедури.

Запознат/а съм с: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ СЪГЛАСНО ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ