Пон - Пет 8:30 - 17:00

към ДГС Сеслав

15817
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 12.06.2019
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 28,860.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15818
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 12.06.2019
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 13,650.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15683
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 05.04.2019
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 90,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15688
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 06.03.2019
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 5,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15533
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 26.11.2018
Втора дата
Обект/и № 1901
Данни за дървесината ак
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 42,314.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15534
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 26.11.2018
Втора дата
Обект/и № 1902
Данни за дървесината цр
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 21,612.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15535
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 26.11.2018
Втора дата
Обект/и № 1903
Данни за дървесината цр
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 25,198.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15536
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 26.11.2018
Втора дата
Обект/и № 1904
Данни за дървесината ак, лп, мх, яс
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 31,118.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15505
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 09.11.2018
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 36,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15518
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 09.11.2018
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 7,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15482
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 18.09.2018
Втора дата
Обект/и № 1812
Данни за дървесината мъждрян, габър, клен, бряст, брекина, пр.ясен, круша, ср. липа, цер,турска леска
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 17.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15463
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 12.09.2018
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 29,500.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15414
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 27.07.2018
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 49,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15404
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 18.07.2018
Втора дата
Обект/и № 1809
Данни за дървесината ак,бл,гбр,кл,мжд,цр
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 103,283.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15405
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 18.07.2018
Втора дата
Обект/и № 1810
Данни за дървесината бл ,кл ,лп ,мжд ,цр ,яс
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 87,212.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15406
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 18.07.2018
Втора дата
Обект/и № 1811
Данни за дървесината ак ,дб, лп, цр
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 61,291.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15396
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 16.07.2018
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 9,600.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15361
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 12.06.2018
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 19,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15330
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 28.05.2018
Втора дата
Обект/и № 1807
Данни за дървесината ак,цр
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 60,266.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15331
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 28.05.2018
Втора дата
Обект/и № 1808
Данни за дървесината бл,глд,лп,цр
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 73,267.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация