Пон - Пет 8:30 - 17:00

към ДГС Сеслав

16050
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 07.01.2020
Втора дата
Обект/и № 2001
Данни за дървесината ак, гбр, здб, кл, лп, мжд, цр, яс
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 73,839.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16051
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 07.01.2020
Втора дата
Обект/и № 2002
Данни за дървесината ак, гбр,здб, кгбр, кл, лп, мжд, цр, яс
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 128,623.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16052
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 07.01.2020
Втора дата
Обект/и № 2003
Данни за дървесината бл,здб, лп, цр, чрш, яс
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 57,145.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16053
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 07.01.2020
Втора дата
Обект/и № 2004
Данни за дървесината ак, бл, гбр, глд, здб, кл, лп, здб, кл, лп, тп, цр, яс
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 75,178.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15977
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 07.11.2019
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 3,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15979
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 07.11.2019
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 29,500.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15900
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 05.09.2019
Втора дата
Обект/и № 1917
Данни за дървесината бл, брс, гбр, цр, яс
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 45,016.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15901
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 05.09.2019
Втора дата
Обект/и № 1918
Данни за дървесината бл, цр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 18,700.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15902
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 05.09.2019
Втора дата
Обект/и № 1919
Данни за дървесината л, гбр, кл, лп, мжд, цр, яс
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 18,870.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15897
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 03.09.2019
Втора дата
Обект/и № 1917
Данни за дървесината бл, цр, яс
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 71,608.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15898
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 03.09.2019
Втора дата
Обект/и № 1918
Данни за дървесината бл, цр
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 38,947.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15899
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 03.09.2019
Втора дата
Обект/и № 1919
Данни за дървесината гбр, бл, лп, цр, яс, мжд, кл
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 44,006.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15882
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 27.08.2019
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 50,200.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15858
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 15.07.2019
Втора дата
Обект/и № 1916
Данни за дървесината лп,яс,гбр,цр,кл,ак,чб,здб,бл
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 52,100.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15856
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 09.07.2019
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 11,058.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15837
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 17.06.2019
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 5,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15808
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 12.06.2019
Втора дата
Обект/и № 1912
Данни за дървесината ак,гбр,кл,лп,цр,чб,яс
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 29,936.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15809
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 12.06.2019
Втора дата
Обект/и № 1913
Данни за дървесината ак,гбр,кл,лп,цр,яс
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 44,514.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15810
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 12.06.2019
Втора дата
Обект/и № 1914
Данни за дървесината ак,лп,цр,яс
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 44,561.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15811
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 12.06.2019
Втора дата
Обект/и № 1915
Данни за дървесината ак,тп
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 112,457.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация