Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16051 ДГС Сеслав 07.01.2020 2002 ак, гбр,здб, кгбр, кл, лп, мжд, цр, яс Продажба на стояща дървесина корен 128,623.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2002 - местни търговци съгласно чл.38, ал.1 от Наредбата Виж пълна информация
16052 ДГС Сеслав 07.01.2020 2003 бл,здб, лп, цр, чрш, яс Продажба на стояща дървесина корен 57,145.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2003 - местни търговци съгласно чл.38, ал.1 от Наредбата Виж пълна информация
16053 ДГС Сеслав 07.01.2020 2004 ак, бл, гбр, глд, здб, кл, лп, здб, кл, лп, тп, цр, яс Продажба на стояща дървесина корен 75,178.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2004 - местни търговци съгласно чл.38, ал.1 от Наредбата Виж пълна информация
15977 ДГС Сеслав 07.11.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Закупуване на автомобилни гуми за автомобили за нуждите на ТП „ДГС Сеслав” Виж пълна информация
15979 ДГС Сеслав 07.11.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 29,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на строителни материали за нуждите на ТП ДГС „Сеслав”, гр.Кубрат” Виж пълна информация
15900 ДГС Сеслав 05.09.2019 1917 бл, брс, гбр, цр, яс Добив на дървесина 45,016.00 лв. без ДДС
Предмет: конкурс за възлагане на изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1917 Виж пълна информация
15901 ДГС Сеслав 05.09.2019 1918 бл, цр Добив на дървесина 18,700.00 лв. без ДДС
Предмет: конкурс за възлагане на изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1918 Виж пълна информация
15902 ДГС Сеслав 05.09.2019 1919 л, гбр, кл, лп, мжд, цр, яс Добив на дървесина 18,870.00 лв. без ДДС
Предмет: конкурс за възлагане на изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1919 Виж пълна информация
15897 ДГС Сеслав 03.09.2019 1917 бл, цр, яс Продажба на дървесина 71,608.00 лв. без ДДС
Предмет: предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1917 Виж пълна информация
15898 ДГС Сеслав 03.09.2019 1918 бл, цр Продажба на дървесина 38,947.00 лв. без ДДС
Предмет: покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1918 Виж пълна информация
15899 ДГС Сеслав 03.09.2019 1919 гбр, бл, лп, цр, яс, мжд, кл Продажба на дървесина 44,006.00 лв. без ДДС
Предмет: предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1919 Виж пълна информация
15882 ДГС Сеслав 27.08.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 50,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: доставка на комбиниран фураж за фазани за нуждите на ТП ДГС „Сеслав”, гр.– гр.Кубрат за срок от една година от датата на подписване на договора и/или до достигане на максималната стойност Виж пълна информация
15858 ДГС Сеслав 15.07.2019 1916 лп,яс,гбр,цр,кл,ак,чб,здб,бл Продажба на стояща дървесина корен 52,100.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1916 Виж пълна информация
15856 ДГС Сеслав 09.07.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 11,058.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на агротехническа услуга – жътва и транспорт на земеделска продукция /пшеница, овес и царевица/ в земи на територията ТП ДГС ”Сеслав” при СЦДП ДП гр.Габрово в две обособени позиции: обособена позиция № 1. Жътва на земеделска продукция / пшеница, грах, овес и царевица / и обособена позиция № 2. Транспорт на земеделска продукция / пшеница, грах, овес и царевица Виж пълна информация
Процедура № 15856 на ДГС Сеслав от 09.07.2019 е прекратена!
15837 ДГС Сеслав 17.06.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Застраховане на служебните моторни превозни, на СЦДП ДП Габрово, ТП ДГС Сеслав, със застраховка „Гражданска отговорност за МПС” за 2019 година Виж пълна информация
15808 ДГС Сеслав 12.06.2019 1912 ак,гбр,кл,лп,цр,чб,яс Продажба на стояща дървесина корен 29,936.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1912 Виж пълна информация
Процедура № 15808 на ДГС Сеслав от 12.06.2019 е прекратена!
15809 ДГС Сеслав 12.06.2019 1913 ак,гбр,кл,лп,цр,яс Продажба на стояща дървесина корен 44,514.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1913 Виж пълна информация
15810 ДГС Сеслав 12.06.2019 1914 ак,лп,цр,яс Продажба на стояща дървесина корен 44,561.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1914 Виж пълна информация
15811 ДГС Сеслав 12.06.2019 1915 ак,тп Продажба на стояща дървесина корен 112,457.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1915 Виж пълна информация
15817 ДГС Сеслав 12.06.2019 Лесокултурни мероприятия 28,860.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за възлагане на дейността – подготовка на почвата за залесяване с обща площ 74 дка на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1 Виж пълна информация