Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16399 ДГС Сеслав 17.07.2020 2020 бл, глд, кл, мжд, цр, яс Добив на дървесина 39,321.00 лв. без ДДС
Предмет: комплекс от дейности включващ добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина и товарене, разтоварване и транспортиране на дървесина от временен склад до твърда претоварна станция /ТИР/ от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Сеслав”, гр. Кубрат, при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2020 Виж пълна информация
16295 ДГС Сеслав 20.05.2020 2015 гбр, цр, кл, лп, цр, яс Продажба на стояща дървесина корен 192,224.00 лв. без ДДС
Предмет: конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2015 Виж пълна информация
Процедура № 16295 на ДГС Сеслав от 20.05.2020 е прекратена!
16296 ДГС Сеслав 20.05.2020 2016 бл, гбр, кл, лп, цр, чс Продажба на стояща дървесина корен 157,749.00 лв. без ДДС
Предмет: конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2016 Виж пълна информация
Процедура № 16296 на ДГС Сеслав от 20.05.2020 е прекратена!
16297 ДГС Сеслав 20.05.2020 2017 ак, бл, гбр, кл, лп, мжд, цр, яс Продажба на стояща дървесина корен 116,959.00 лв. без ДДС
Предмет: конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2017 Виж пълна информация
16298 ДГС Сеслав 20.05.2020 2018 ак, лп, цр, чдб Продажба на стояща дървесина корен 79,426.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2018 Виж пълна информация
Процедура № 16298 на ДГС Сеслав от 20.05.2020 е прекратена!
16299 ДГС Сеслав 20.05.2020 2019 лп, цр Продажба на стояща дървесина корен 81,074.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2019 Виж пълна информация
Процедура № 16299 на ДГС Сеслав от 20.05.2020 е прекратена!
16203 ДГС Сеслав 28.04.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 83,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на резервни части и консумативи и ремонтни услуги на служебните леки автомобили, товарни автомобили, мотоциклети и селскостопанска техника/ трактори и прикачен инвентар/, собственост на „СЦДП” ДП -Габрово, ДГС „СЕСЛАВ“ТП, за срок от 12 календарни месеца” Виж пълна информация
16198 ДГС Сеслав 31.03.2020 2007 блг,ак,цр Продажба на дървесина 32,905.15 лв. без ДДС
Предмет: предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2007 Виж пълна информация
16199 ДГС Сеслав 31.03.2020 2008 блг,цр,ак Продажба на дървесина 70,816.80 лв. без ДДС
Предмет: предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2008 Виж пълна информация
16206 ДГС Сеслав 31.03.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 11,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Застраховане на служебните моторни превозни средства, на СЦДП ДП Габрово, ТП ДГС Сеслав, със застраховка „Гражданска отговорност за МПС” за 2020 година Виж пълна информация
16207 ДГС Сеслав 31.03.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 11,355.40 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на агротехническа услуга – жътва и транспорт на земеделска продукция /пшеница, слънчоглед и царевица/ в земи на територията ТП ДГС ”Сеслав” при СЦДП ДП гр.Габрово в две обособени позиции: обособена позиция № 1. Жътва на земеделска продукция / пшеница, слънчоглед и царевица / и обособена позиция № 2. Транспорт на земеделска продукция / пшеница, слънчоглед и царевица / Виж пълна информация
16193 ДГС Сеслав 24.03.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез покупка по заявка на прогнозни количества боя и спрей, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и дърводобив на територията на ТП ДГС „Сеслав”, гр.Кубрат при ДП „ СЦДП” гр. Габрово“ Виж пълна информация
16197 ДГС Сеслав 24.03.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 5,100.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Закупуване на автомобилни гуми за автомобили за нуждите на ТП „ДГС Сеслав”, гр.Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
16046 ДГС Сеслав 08.01.2020 2006 ак,цр Добив на дървесина 28,237.00 лв. без ДДС
Предмет: добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2006 Виж пълна информация
16047 ДГС Сеслав 08.01.2020 2007 ак, бл, лп, цр, яс Добив на дървесина 27,081.00 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2007 Виж пълна информация
16048 ДГС Сеслав 08.01.2020 2008 ак,бл,брс,гбр,кгбр,кл,мжд,цр,яс Добив на дървесина 34,816.00 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2008 Виж пълна информация
16049 ДГС Сеслав 08.01.2020 2009 ак,бл,брс,гбр, глд, здб, кл, лп, мжд, цр, яс Добив на дървесина 35,938.00 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2009 Виж пълна информация
16050 ДГС Сеслав 07.01.2020 2001 ак, гбр, здб, кл, лп, мжд, цр, яс Продажба на стояща дървесина корен 73,839.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2001 - местни търговци съгласно чл.38, ал.1 от Наредбата Виж пълна информация
16051 ДГС Сеслав 07.01.2020 2002 ак, гбр,здб, кгбр, кл, лп, мжд, цр, яс Продажба на стояща дървесина корен 128,623.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2002 - местни търговци съгласно чл.38, ал.1 от Наредбата Виж пълна информация
16052 ДГС Сеслав 07.01.2020 2003 бл,здб, лп, цр, чрш, яс Продажба на стояща дървесина корен 57,145.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2003 - местни търговци съгласно чл.38, ал.1 от Наредбата Виж пълна информация