Пон - Пет 8:30 - 17:00

към ДГС Сеслав

16413
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 21.07.2020
Втора дата
Обект/и № 2016
Данни за дървесината бл, цр, гбр, дб, кл, цр, яс
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 141,974.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16414
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 21.07.2020
Втора дата
Обект/и № 2018
Данни за дървесината ак, лп, цр, чдб
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 71,483.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16415
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 21.07.2020
Втора дата
Обект/и № 2019
Данни за дървесината лп, цр
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 72,967.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16399
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 17.07.2020
Втора дата
Обект/и № 2020
Данни за дървесината бл, глд, кл, мжд, цр, яс
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 39,321.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16295
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 20.05.2020
Втора дата
Обект/и № 2015
Данни за дървесината гбр, цр, кл, лп, цр, яс
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 192,224.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16296
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 20.05.2020
Втора дата
Обект/и № 2016
Данни за дървесината бл, гбр, кл, лп, цр, чс
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 157,749.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16297
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 20.05.2020
Втора дата
Обект/и № 2017
Данни за дървесината ак, бл, гбр, кл, лп, мжд, цр, яс
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 116,959.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16298
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 20.05.2020
Втора дата
Обект/и № 2018
Данни за дървесината ак, лп, цр, чдб
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 79,426.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16299
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 20.05.2020
Втора дата
Обект/и № 2019
Данни за дървесината лп, цр
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 81,074.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16203
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 28.04.2020
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 83,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16198
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 31.03.2020
Втора дата
Обект/и № 2007
Данни за дървесината блг,ак,цр
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 32,905.15 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16199
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 31.03.2020
Втора дата
Обект/и № 2008
Данни за дървесината блг,цр,ак
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 70,816.80 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16206
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 31.03.2020
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 11,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16207
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 31.03.2020
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 11,355.40 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16193
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 24.03.2020
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 5,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16197
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 24.03.2020
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 5,100.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16046
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 08.01.2020
Втора дата
Обект/и № 2006
Данни за дървесината ак,цр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 28,237.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16047
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 08.01.2020
Втора дата
Обект/и № 2007
Данни за дървесината ак, бл, лп, цр, яс
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 27,081.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16048
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 08.01.2020
Втора дата
Обект/и № 2008
Данни за дървесината ак,бл,брс,гбр,кгбр,кл,мжд,цр,яс
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 34,816.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16049
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 08.01.2020
Втора дата
Обект/и № 2009
Данни за дървесината ак,бл,брс,гбр, глд, здб, кл, лп, мжд, цр, яс
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 35,938.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация