Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3311 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 3,187.28 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3313 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 3,536.70 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3315 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 14,473.39 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3317 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 15,302.43 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3319 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 15,356.15 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3210 ДГС Сеслав Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: ремонт и доставка на резервни части Виж пълна информация
3216 ДГС Сеслав Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Застраховка Гражданска отговорност 42бр.; Застраховка Автокаско 13бр; Застраховка злополука на лицата в МПС 144бр. Виж пълна информация
3218 ДГС Сеслав Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: покупка на комбиниран фураж Виж пълна информация
3305 ДГС Сеслав Продажба на стояща дървесина корен 6,131.56 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация