Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16727 ДГС Сеслав 23.04.2021 2106 - МТ ак, бл, лп, цр Продажба на стояща дървесина корен 89,634.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2106 Виж пълна информация
16728 ДГС Сеслав 23.04.2021 2107 - МТ ак, бл, гбр, кл, лп, мжд, цр, яс Продажба на стояща дървесина корен 92,741.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2107 Виж пълна информация
16729 ДГС Сеслав 23.04.2021 2108 ак, цр Продажба на стояща дървесина корен 74,081.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2108 Виж пълна информация
16730 ДГС Сеслав 23.04.2021 2109 цр Продажба на стояща дървесина корен 80,337.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2109 Виж пълна информация
16683 ДГС Сеслав 05.03.2021 2101 цр Добив на дървесина 25,721.00 лв. без ДДС
Предмет: комплекс от дейности включващ добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина и товарене, разтоварване и транспортиране на дървесина от временен склад до твърда претоварна станция /ТИР/ от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Сеслав”, гр. Кубрат, при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2101 Виж пълна информация
16684 ДГС Сеслав 05.03.2021 2102 здб, лп, цр, яс Добив на дървесина 10,251.00 лв. без ДДС
Предмет: комплекс от дейности включващ добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина и товарене, разтоварване и транспортиране на дървесина от временен склад до твърда претоварна станция /ТИР/ от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Сеслав”, гр. Кубрат, при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2102 Виж пълна информация
16501 ДГС Сеслав 14.09.2020 2024 ак Продажба на стояща дървесина корен 42,872.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2024 Виж пълна информация
Процедура № 16501 на ДГС Сеслав от 14.09.2020 е прекратена!
16485 ДГС Сеслав 31.08.2020 2018 ак, лп, цр, чдб Продажба на стояща дървесина корен 61,114.63 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2018 Виж пълна информация
16486 ДГС Сеслав 31.08.2020 2019 лп, цр Продажба на стояща дървесина корен 62,381.36 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2019 Виж пълна информация
16475 ДГС Сеслав 24.08.2020 2021 акация Продажба на стояща дървесина корен 93,159.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2021 Виж пълна информация
16476 ДГС Сеслав 24.08.2020 2022 акация Продажба на стояща дървесина корен 19,765.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2022 Виж пълна информация
16477 ДГС Сеслав 24.08.2020 2023 акация Продажба на стояща дървесина корен 83,112.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2023 Виж пълна информация
16478 ДГС Сеслав 24.08.2020 2024 акация Продажба на стояща дървесина корен 42,872.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2024 Виж пълна информация
Процедура № 16478 на ДГС Сеслав от 24.08.2020 е прекратена!
16479 ДГС Сеслав 24.08.2020 2025 акация Продажба на стояща дървесина корен 139,830.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2025 Виж пълна информация
16480 ДГС Сеслав 24.08.2020 2026 благун, цер Продажба на стояща дървесина корен 40,875.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2026 Виж пълна информация
16452 ДГС Сеслав 11.08.2020 2018 ак, лп, цр, чдб Продажба на стояща дървесина корен 64,335.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от обект 2018 Виж пълна информация
Процедура № 16452 на ДГС Сеслав от 11.08.2020 е прекратена!
16453 ДГС Сеслав 11.08.2020 2019 лп, цр Продажба на стояща дървесина корен 65,670.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина корен от обект 2019 Виж пълна информация
Процедура № 16453 на ДГС Сеслав от 11.08.2020 е прекратена!
16463 ДГС Сеслав 07.08.2020 190001 акация Продажба на дървесина 6,735.54 лв. без ДДС
Предмет: продажба на ЕСД по ценоразпис Виж пълна информация
16412 ДГС Сеслав 21.07.2020 2015 гбр, здб, кл, лп, цр, яс Продажба на стояща дървесина корен 173,002.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2015 Виж пълна информация
16413 ДГС Сеслав 21.07.2020 2016 бл, цр, гбр, дб, кл, цр, яс Продажба на стояща дървесина корен 141,974.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2016 Виж пълна информация