Пон - Пет 8:30 - 17:00

към ДГС Сеслав

14806
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 28.04.2017
Втора дата
Обект/и № 1715
Данни за дървесината бл, гбр, лп, см, цр, чб, чдб, яс
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 71,834.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14727
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 10.02.2017
Втора дата
Обект/и № 1711
Данни за дървесината ак
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 45,899.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14708
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 29.12.2016
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 1,470.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14709
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 29.12.2016
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 1,170.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14543
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 20.12.2016
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 113,361.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14544
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 20.12.2016
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 27,463.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14620
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 12.12.2016
Втора дата 16.12.2016
Обект/и № 1702
Данни за дървесината ак
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 32,409.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14621
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 12.12.2016
Втора дата 16.12.2016
Обект/и № 1703
Данни за дървесината ак
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 33,069.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14622
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 12.12.2016
Втора дата 16.12.2016
Обект/и № 1704
Данни за дървесината ак
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 23,943.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14623
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 12.12.2016
Втора дата 16.12.2016
Обект/и № 1705
Данни за дървесината ак
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 44,727.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14624
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 12.12.2016
Втора дата 16.12.2016
Обект/и № 1706
Данни за дървесината ак
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 34,449.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14625
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 12.12.2016
Втора дата 16.12.2016
Обект/и № 1707
Данни за дървесината ак
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 784.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14626
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 12.12.2016
Втора дата 16.12.2016
Обект/и № 1708
Данни за дървесината ак, брс,гбр, здб, кл, лп, цр
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 40,360.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14627
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 12.12.2016
Втора дата 16.12.2016
Обект/и № 1709
Данни за дървесината здб, лп, цр, чрш
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 32,218.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14630
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 12.12.2016
Втора дата 16.12.2016
Обект/и № 1710
Данни за дървесината ак, гбр, кл, лп, цр, чдб, яс
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 37,930.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14631
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 12.12.2016
Втора дата 16.12.2016
Обект/и № 1701
Данни за дървесината ак
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 212,976.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14476
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 26.09.2016
Втора дата 30.09.2016
Обект/и № 1615
Данни за дървесината цр
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 99,012.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14477
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 26.09.2016
Втора дата 30.09.2016
Обект/и № 1616
Данни за дървесината ак, здб, лп, мжд, цр
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 26,138.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14450
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 14.09.2016
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 25,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14417
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 05.08.2016
Втора дата 09.08.2016
Обект/и № 1612
Данни за дървесината ак, бл, гбр, здб, кл, лп, цр, яс
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 84,102.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация