Пон - Пет 8:30 - 17:00

Министерство на земеделието и храните
Северноцентрално държавно предприятие ДП - гр. Габрово

ДГС Сеслав

към ДГС Сеслав

15266
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 23.03.2018
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 5,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15254
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 14.03.2018
Втора дата
Обект/и № 180002-2
Данни за дървесината акация
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 67,281.92 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15095
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 14.12.2017
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 78,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15105
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 14.12.2017
Втора дата
Обект/и № 1801
Данни за дървесината лп,цр
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 73,221.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15043
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 16.10.2017
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 25,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15023
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 05.09.2017
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 5,440.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15024
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 05.09.2017
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 4,560.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14936
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 24.07.2017
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 11,186.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14852
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 29.06.2017
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 58,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14853
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 29.06.2017
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 20,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14920
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 29.06.2017
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 9,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14856
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 16.06.2017
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 25,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14888
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 16.06.2017
Втора дата
Обект/и № 1716
Данни за дървесината бл, цр
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 46,235.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14889
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 16.06.2017
Втора дата
Обект/и № 1717
Данни за дървесината цр
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 42,530.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14890
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 16.06.2017
Втора дата
Обект/и № 1718
Данни за дървесината цр
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 40,065.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14891
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 16.06.2017
Втора дата
Обект/и № 1719
Данни за дървесината цр
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 19,245.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14826
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 04.05.2017
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 3,500.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14803
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 28.04.2017
Втора дата
Обект/и № 1712
Данни за дървесината ак, бл, кл, лп, цр, яс
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 50,084.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14804
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 28.04.2017
Втора дата
Обект/и № 1713
Данни за дървесината гбр, здб, кл, лп, цр, яс
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 43,209.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14805
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 28.04.2017
Втора дата
Обект/и № 1714
Данни за дървесината гбр, кл, лп, цр, яс
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 44,255.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация