Пон - Пет 8:30 - 17:00

Бързи връзки

Бързи връзки

Електронни търгове

Електронна система за реализация на дървесина

Към системата
Важно!
Недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове

Заявление за издаване на позволително за недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове

Подай заявление
Горски дом "Узана" - м.Узана

Изцяло обновената база на СЦДП - Габрово, която се намира в местността Узана посреща посетители. Горски дом "Узана" предлага общо 40 места за настаняване, разпределени в стаи с по две, три и четири легла, както и една стая с десет.

Виж повече
Лов

Северноцентрално държавно предприятие предлага отлични възможности за организиран ловен туризъм на територията на четирите си ловни стопанства: „Росица” – Лъгът, “Воден - Ири Хисар”, “Дунав” - Русе и “Каракуз”, както и в някои от горските стопанства, сред които е ДГС „Сеслав”.

Виж повече

Горска сертификация

26.01.2024 ДГС Сеслав предвидено годишно ползване на дървесина за 2024 година в землището на община Русе на територията на ТП ДГС „Сеслав“ Свали файла
26.01.2024 ДГС Сеслав предвидено годишно ползване на дървесина за 2024 година в землището на община Самуил на територията на ТП ДГС „Сеслав“ Свали файла
26.01.2024 ДГС Сеслав предвидено годишно ползване на дървесина за 2024 година в землището на община Завет на територията на ТП ДГС „Сеслав“ Свали файла
26.01.2024 ДГС Сеслав предвидено годишно ползване на дървесина за 2024 година в землището на община Исперих на територията на ТП ДГС „Сеслав“ Свали файла
26.01.2024 ДГС Сеслав Предвидено количество дървесина за продажба на физически и юридически лица през 2024г Свали файла
02.06.2023 ДГС Сеслав Доклад от проведен мониторинг през 2022г. на системите за мониторинг на ДГС Сеслав Свали файла
31.05.2023 ДГС Сеслав списък на дървесни и недървесни горски продукти, предоставени от ДГС Сеслав през 2023г. Свали файла
29.05.2023 ДГС Сеслав Декларация за дългосрочна ангажираност към принципите и критериите на FSC® за отговорно управление на горите и за прилагане на свързаните Политики и Стандарти в т.ч. Политиките за асоцииране на организации с FSC. Свали файла
29.05.2023 ДГС Сеслав ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС „Сеслав” Свали файла
25.05.2023 ДГС Сеслав Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги за 2023 година на територията на ТП ДГС „Сеслав” Свали файла
Виж всички

Ценоразписи

19.07.2024 ДГС Сеслав ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад в сила от 17.07.2024г Свали файла
09.02.2024 ДГС Сеслав ценоразписи за продажба на дървесина на физически лица в сила от 12.02.2024г. Свали файла
09.02.2024 ДГС Сеслав ценоразписи за продажба на дървесина на физически лица в сила от 12.02.2024г. Свали файла
31.01.2024 ДГС Сеслав ценоразписи за продажба на дървесина в сила от 22.01.2024г Свали файла
17.08.2023 ДГС Сеслав Ценоразпис за минимални цени на предлаганите услуги от ДГС Сеслав извън ОЛТ в сила от 01.03.2023г. Свали файла
04.01.2023 ДГС Сеслав ценоразпис за продажба на дървесина от склад по чл.206 от ЗГ, в сила от 01.01.2023г Свали файла
04.01.2023 ДГС Сеслав ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад, в сила от 01.01.2023г Свали файла
05.10.2022 ДГС Сеслав ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад, в сила от 10.10.2022г Свали файла
07.06.2022 ДГС Сеслав ценоразпис за продажба на дърва за огрев от обект по чл. 206 от Закона за горите на ТП ДГС "Сеслав", в сила от 01.06.2022 г. Свали файла
11.04.2022 ДГС Сеслав Ценоразпис за продажни цени на дървесина от временен склад, в сила от 01.04.2022 г. Свали файла
Виж всички
Последни новини

Последни новини