Пон - Пет 8:30 - 17:00

Бързи връзки

Бързи връзки

Електронни търгове

Електронна система за реализация на дървесина

Към системата
Лов

Северноцентрално държавно предприятие предлага отлични възможности за организиран ловен туризъм на територията на четирите си ловни стопанства: „Росица” – Лъгът, “Воден - Ири Хисар”, “Дунав” - Русе и “Каракуз”, както и в някои от горските стопанства, сред които е ДГС „Сеслав”.

Виж повече

Горска сертификация

26.01.2024 ДГС Сеслав предвидено годишно ползване на дървесина за 2024 година в землището на община Русе на територията на ТП ДГС „Сеслав“ Свали файла
26.01.2024 ДГС Сеслав предвидено годишно ползване на дървесина за 2024 година в землището на община Самуил на територията на ТП ДГС „Сеслав“ Свали файла
26.01.2024 ДГС Сеслав предвидено годишно ползване на дървесина за 2024 година в землището на община Завет на територията на ТП ДГС „Сеслав“ Свали файла
26.01.2024 ДГС Сеслав предвидено годишно ползване на дървесина за 2024 година в землището на община Исперих на територията на ТП ДГС „Сеслав“ Свали файла
26.01.2024 ДГС Сеслав Предвидено количество дървесина за продажба на физически и юридически лица през 2024г Свали файла
02.06.2023 ДГС Сеслав Доклад от проведен мониторинг през 2022г. на системите за мониторинг на ДГС Сеслав Свали файла
31.05.2023 ДГС Сеслав списък на дървесни и недървесни горски продукти, предоставени от ДГС Сеслав през 2023г. Свали файла
29.05.2023 ДГС Сеслав Декларация за дългосрочна ангажираност към принципите и критериите на FSC® за отговорно управление на горите и за прилагане на свързаните Политики и Стандарти в т.ч. Политиките за асоцииране на организации с FSC. Свали файла
29.05.2023 ДГС Сеслав ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС „Сеслав” Свали файла
25.05.2023 ДГС Сеслав Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги за 2023 година на територията на ТП ДГС „Сеслав” Свали файла
Виж всички

Ценоразписи

09.02.2024 ДГС Сеслав ценоразписи за продажба на дървесина на физически лица в сила от 12.02.2024г. Свали файла
09.02.2024 ДГС Сеслав ценоразписи за продажба на дървесина на физически лица в сила от 12.02.2024г. Свали файла
31.01.2024 ДГС Сеслав ценоразписи за продажба на дървесина в сила от 22.01.2024г Свали файла
17.08.2023 ДГС Сеслав Ценоразпис за минимални цени на предлаганите услуги от ДГС Сеслав извън ОЛТ в сила от 01.03.2023г. Свали файла
04.01.2023 ДГС Сеслав ценоразпис за продажба на дървесина от склад по чл.206 от ЗГ, в сила от 01.01.2023г Свали файла
04.01.2023 ДГС Сеслав ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад, в сила от 01.01.2023г Свали файла
05.10.2022 ДГС Сеслав ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад, в сила от 10.10.2022г Свали файла
07.06.2022 ДГС Сеслав ценоразпис за продажба на дърва за огрев от обект по чл. 206 от Закона за горите на ТП ДГС "Сеслав", в сила от 01.06.2022 г. Свали файла
11.04.2022 ДГС Сеслав Ценоразпис за продажни цени на дървесина от временен склад, в сила от 01.04.2022 г. Свали файла
25.01.2022 ДГС Сеслав ценоразпис за фермено произведени фазани и фазанови яйца в сила от 01.01.2022г. Свали файла
Виж всички
Последни новини

Последни новини