Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Сеслав Горска сертификация Политика за управление на горите политика за управление на горите.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Декларация на ръководството за дългосрочна ангажираност към принципите и критериите на FSC декларация на ръководството.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности в ДГС Сеслав вътрешни правила за разрешаване на спорове.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция вътрешни правила за защита на лицата подали синали за корупция.pdf