Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Сеслав 27.07.2023 Документ списъци за дърва кметство Прелез списъци кметство Прелез.pdf
ДГС Сеслав 24.07.2023 Документ списък за дърва община Самуил списък община Самуил018.pdf
ДГС Сеслав 24.07.2023 Документ списък за дърва кметство Голям Поровец списък Голям Поровец019.pdf
ДГС Сеслав 18.07.2023 Документ списък дърва местно население кметство Вазово списък Вазово003.pdf
ДГС Сеслав 18.07.2023 Документ списък дърва местно население кметство Китанчево списък Китанчево002.pdf
ДГС Сеслав 17.07.2023 Документ списък за дърва кметство Иван Шишманово списък Иван Шишманово.pdf
ДГС Сеслав 05.07.2023 Документ списък дърва за местно население списък Прелез 3.pdf
ДГС Сеслав 04.07.2023 Документ списък дърва местно население кметство Прелез списък Прелез 2.pdf
ДГС Сеслав 30.06.2023 Документ списък дърва местно население кметство Подайва кметство Подайва списък391.pdf
ДГС Сеслав 22.06.2023 Документ списък кметство Вазово списък Вазово025.pdf
ДГС Сеслав 22.06.2023 Документ списък за дърва община Самуил община Самуил099.pdf
ДГС Сеслав 22.06.2023 Документ списък за дърва кметство Духовец кметство Духовец100.pdf
ДГС Сеслав 22.06.2023 Документ списък за дърва кметство Бърдоква кметство Бърдоква098.pdf
ДГС Сеслав 12.06.2023 Документ списък за дърва местно население кметство Вазово списък с.Вазово.pdf
ДГС Сеслав 07.06.2023 Документ списък дърва за огрев Духовец Духовец004.pdf
ДГС Сеслав 07.06.2023 Документ списък дърва за огрев Община Самуил община Самуил005.pdf
ДГС Сеслав 07.06.2023 Документ списък за дърва за огрев Владимировци Владимировци.pdf
ДГС Сеслав 06.06.2023 Документ списъципо чл.111, ал.10 от ЗГ - дърва за население - Свещари списъци кметство Свещари021.pdf
ДГС Сеслав 06.06.2023 Документ списъци дърва за население по чл.111, ал.10 от ЗГ кметство Печеница списъци кметство Печеница020.pdf
ДГС Сеслав 06.06.2023 Документ списъци дърва за население по чл.111, ал.10 от ЗГ кметство Подайва списъци кметство Подайва019.pdf