Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Сеслав 29.09.2023 Документ списък за дърва кметство Тодорово списък дърва Тодорово586.pdf
ДГС Сеслав 29.09.2023 Документ списък за дърва кметство Подайва списък дърва Подайва585.pdf
ДГС Сеслав 21.09.2023 Документ списък за дърва кметство Лъвино списък за дърва кметство Лъвино.pdf
ДГС Сеслав 11.09.2023 Документ списък за дърва кметство Свещари списък за дърва Свещари.pdf
ДГС Сеслав 08.09.2023 Документ списък за дърва кметство Сушево списък кметство Сушево.pdf
ДГС Сеслав 01.09.2023 Документ списък за дърва община Самуил списък за дърва община Самуил031.pdf
ДГС Сеслав 01.09.2023 Документ списък за дърва кметство Подайва списък за дърва Подайва.pdf
ДГС Сеслав 01.09.2023 Документ списък за дърва кметство Прелез списък за дърва Прелез029.pdf
ДГС Сеслав 22.08.2023 Документ списък дърва местно население община Исперих списък община Исперих314.pdf
ДГС Сеслав 22.08.2023 Документ списък дърва местно население кметство Средоселци списък кметсво Средоселци313.pdf
ДГС Сеслав 17.08.2023 Документ списък за дърва кметство Подайва списък кметство Подайва.pdf
ДГС Сеслав 17.08.2023 Документ списък за дърва кметство Вазово списък Вазово003.pdf
ДГС Сеслав 17.08.2023 Документ списък за дърва кметство Прелез списък кметство Прелез026.pdf
ДГС Сеслав 17.08.2023 Документ списък за дърва община Самуил списък община Самуил027.pdf
ДГС Сеслав 17.08.2023 Документ списък за дърва кметство Къпиновци списък кметство Къпиновци028.pdf
ДГС Сеслав 17.08.2023 Ценоразпис Ценоразпис за минимални цени на предлаганите услуги от ДГС Сеслав извън ОЛТ в сила от 01.03.2023г. ценоразпис предлагани услуги извън ОЛТ 2023.pdf
ДГС Сеслав 04.08.2023 Документ списък кметство Средоселци списък кметство Средоселци.pdf
ДГС Сеслав 04.08.2023 Документ списък за дърва кметство Белинци списък кметство Белинци.pdf
ДГС Сеслав 04.08.2023 Документ списък за дърва кметство Прелез Списък Прелез.pdf
ДГС Сеслав 27.07.2023 Документ списък за дърва кметство Свещари списък кметство Свещари.pdf