Пон - Пет 8:30 - 17:00

Министерство на земеделието и храните
Северноцентрално държавно предприятие ДП - гр. Габрово

ДГС Сеслав

към ДГС Сеслав

списъци кметство Здравец.pdf

06.06.2023 / ДГС Сеслав

списъци кметство Богданци.pdf

06.06.2023 / ДГС Сеслав

списъци община Самуил334.pdf

06.06.2023 / ДГС Сеслав

списъци Прелез.pdf

06.06.2023 / ДГС Сеслав

списъци Веселец.pdf

06.06.2023 / ДГС Сеслав

Сушево331.pdf

06.06.2023 / ДГС Сеслав

иван Шишманово 330.pdf

06.06.2023 / ДГС Сеслав

мониторинг за 2022р_cor.pdf

02.06.2023 / ДГС Сеслав

декларация.pdf

29.05.2023 / ДГС Сеслав

Доклад ГВКС ДГС Сеслав.docx

29.05.2023 / ДГС Сеслав

оценка за 2023г.pdf

25.05.2023 / ДГС Сеслав

заинтересовани страни.pdf

25.05.2023 / ДГС Сеслав