Пон - Пет 8:30 - 17:00

Министерство на земеделието и храните
Северноцентрално държавно предприятие ДП - гр. Габрово

ДГС Сеслав

към ДГС Сеслав

кметство Бърдоква098.pdf

22.06.2023 / ДГС Сеслав

списък с.Вазово.pdf

12.06.2023 / ДГС Сеслав

Духовец004.pdf

07.06.2023 / ДГС Сеслав

община Самуил005.pdf

07.06.2023 / ДГС Сеслав

Владимировци.pdf

07.06.2023 / ДГС Сеслав

списъци кметство Лъвино017.pdf

06.06.2023 / ДГС Сеслав

списъци кметство Конево014.pdf

06.06.2023 / ДГС Сеслав

списъци кметство Вазово010.pdf

06.06.2023 / ДГС Сеслав

списъци община Исперих008.pdf

06.06.2023 / ДГС Сеслав