Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Сеслав 13.11.2019 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите ДГС Сеслав.doc
ДГС Сеслав 27.08.2019 Ценоразпис ценоразпис на ДГС Сеслав за минимални цени за нощувка ловни бази ценоразпис услуги ОЛТ.pdf
ДГС Сеслав 27.08.2019 Ценоразпис ценоразпис на ДГС Сеслав за продажни цени на дървесина от временен склад 2019 ценоразпис продажни цени на дървесина от временен склад 2019.pdf
ДГС Сеслав 27.08.2019 Ценоразпис ценоразпис на ДГС Сеслав за продажба на отпадъчна дървесина ценоразпис за дървесина по чл 71 ал 1 т 3 от НУРВИДГТ.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Доклад ГВКС Доклад ГВКС ДГС Сеслав.docx
ДГС Сеслав Горска сертификация годишно ползване на дървесина Община Самуил през 2019г.pdf годишно ползване на дървесина Община Самуил през 2019г.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация предложение за годишно ползване на дървесина през 2019г. в землището на Община Ветово на територията на ДГС Сеслав годишно ползване на дървесина Община Ветово през 2019г.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация предложение за годишно ползване на дървесина през 2019г. в землището на Община Завет на територията на ДГС Сеслав годишно ползване на дървесина Община Завет през 2019г.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация предложение за годишно ползване на дървесина през 2019г. в землището на Община Русе на територията на ДГС Сеслав годишно ползване на дървесина Община Русе през 2019г.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация предложение за годишно ползване на дървесина през 2019г. в землището на Община Кубрат на територията на ДГС Сеслав годишно ползване на дървесина Община Кубрат през 2019г.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация предвидено годишно ползване на дървесина през 2019г. в землищата на община Исперих годишно ползване на дървесина Община Исперих през 2019г.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги за 2018 г. на територията на ТП ДГС Сеслав анализ на положителни и отрицателни външни ефекти.docx
ДГС Сеслав Горска сертификация Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП “ДГС Сеслав” Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГД Сеслав.doc
ДГС Сеслав Горска сертификация ДОКЛАД ЗА ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС „Сеслав” Доклад ГВКС ДГС Сеслав 2015-2.docx
ДГС Сеслав Горска сертификация Политика на ДГС Сеслав срещу корупцията и сродни на нея явления политика срещу корупцията.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Дърва за местно население за 2018 дърва за местно население 2018.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Резюме на основните елементи от ГСП от 2013г. на ТП ДГС Сеслав резюме ГСП 2013г.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Уведомяване на заинересовани страни уведомление заинтересовани страни005.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Ползване на дървесина през 2017г. ползвана дървесина през 2017г.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Уведомяване на заинтересовани страни за Доклад за резултатите от проведен мониторинг през 2017 доклад.pdf