Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16198 ДГС Сеслав 31.03.2020 2007 блг,ак,цр Продажба на дървесина 32,905.15 лв. без ДДС
Предмет: предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2007 Виж пълна информация
16199 ДГС Сеслав 31.03.2020 2008 блг,цр,ак Продажба на дървесина 70,816.80 лв. без ДДС
Предмет: предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2008 Виж пълна информация
16206 ДГС Сеслав 31.03.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 11,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Застраховане на служебните моторни превозни средства, на СЦДП ДП Габрово, ТП ДГС Сеслав, със застраховка „Гражданска отговорност за МПС” за 2020 година Виж пълна информация
16207 ДГС Сеслав 31.03.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 11,355.40 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на агротехническа услуга – жътва и транспорт на земеделска продукция /пшеница, слънчоглед и царевица/ в земи на територията ТП ДГС ”Сеслав” при СЦДП ДП гр.Габрово в две обособени позиции: обособена позиция № 1. Жътва на земеделска продукция / пшеница, слънчоглед и царевица / и обособена позиция № 2. Транспорт на земеделска продукция / пшеница, слънчоглед и царевица / Виж пълна информация
16193 ДГС Сеслав 24.03.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез покупка по заявка на прогнозни количества боя и спрей, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и дърводобив на територията на ТП ДГС „Сеслав”, гр.Кубрат при ДП „ СЦДП” гр. Габрово“ Виж пълна информация
16197 ДГС Сеслав 24.03.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 5,100.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Закупуване на автомобилни гуми за автомобили за нуждите на ТП „ДГС Сеслав”, гр.Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
16046 ДГС Сеслав 08.01.2020 2006 ак,цр Добив на дървесина 28,237.00 лв. без ДДС
Предмет: добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2006 Виж пълна информация
16047 ДГС Сеслав 08.01.2020 2007 ак, бл, лп, цр, яс Добив на дървесина 27,081.00 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2007 Виж пълна информация
16048 ДГС Сеслав 08.01.2020 2008 ак,бл,брс,гбр,кгбр,кл,мжд,цр,яс Добив на дървесина 34,816.00 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2008 Виж пълна информация
16049 ДГС Сеслав 08.01.2020 2009 ак,бл,брс,гбр, глд, здб, кл, лп, мжд, цр, яс Добив на дървесина 35,938.00 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2009 Виж пълна информация
16050 ДГС Сеслав 07.01.2020 2001 ак, гбр, здб, кл, лп, мжд, цр, яс Продажба на стояща дървесина корен 73,839.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2001 - местни търговци съгласно чл.38, ал.1 от Наредбата Виж пълна информация
16051 ДГС Сеслав 07.01.2020 2002 ак, гбр,здб, кгбр, кл, лп, мжд, цр, яс Продажба на стояща дървесина корен 128,623.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2002 - местни търговци съгласно чл.38, ал.1 от Наредбата Виж пълна информация
16052 ДГС Сеслав 07.01.2020 2003 бл,здб, лп, цр, чрш, яс Продажба на стояща дървесина корен 57,145.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2003 - местни търговци съгласно чл.38, ал.1 от Наредбата Виж пълна информация
16053 ДГС Сеслав 07.01.2020 2004 ак, бл, гбр, глд, здб, кл, лп, здб, кл, лп, тп, цр, яс Продажба на стояща дървесина корен 75,178.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2004 - местни търговци съгласно чл.38, ал.1 от Наредбата Виж пълна информация
15977 ДГС Сеслав 07.11.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Закупуване на автомобилни гуми за автомобили за нуждите на ТП „ДГС Сеслав” Виж пълна информация
15979 ДГС Сеслав 07.11.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 29,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на строителни материали за нуждите на ТП ДГС „Сеслав”, гр.Кубрат” Виж пълна информация
15900 ДГС Сеслав 05.09.2019 1917 бл, брс, гбр, цр, яс Добив на дървесина 45,016.00 лв. без ДДС
Предмет: конкурс за възлагане на изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1917 Виж пълна информация
15901 ДГС Сеслав 05.09.2019 1918 бл, цр Добив на дървесина 18,700.00 лв. без ДДС
Предмет: конкурс за възлагане на изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1918 Виж пълна информация
15902 ДГС Сеслав 05.09.2019 1919 л, гбр, кл, лп, мжд, цр, яс Добив на дървесина 18,870.00 лв. без ДДС
Предмет: конкурс за възлагане на изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1919 Виж пълна информация
15897 ДГС Сеслав 03.09.2019 1917 бл, цр, яс Продажба на дървесина 71,608.00 лв. без ДДС
Предмет: предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1917 Виж пълна информация