Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3305 ДГС Сеслав Продажба на стояща дървесина корен 6,131.56 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация