Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
4576 ДГС Сеслав 30.07.2012 Продажба на дървесина 117,319.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4579 ДГС Сеслав 30.07.2012 Продажба на дървесина 85,203.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4582 ДГС Сеслав 30.07.2012 Продажба на дървесина 105,156.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4545 ДГС Сеслав 27.07.2012 Добив на дървесина 53,592.22 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4548 ДГС Сеслав 27.07.2012 Добив на дървесина 42,843.75 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4552 ДГС Сеслав 27.07.2012 Добив на дървесина 47,958.63 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4555 ДГС Сеслав 27.07.2012 Добив на дървесина 47,537.09 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4558 ДГС Сеслав 27.07.2012 Добив на дървесина 65,343.93 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4561 ДГС Сеслав 27.07.2012 Добив на дървесина 64,101.78 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4073 ДГС Сеслав 18.06.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: отглеждане на горски култури Виж пълна информация
3847 ДГС Сеслав 31.05.2012 Добив на дървесина 68,911.39 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3850 ДГС Сеслав 31.05.2012 Продажба на дървесина 242,850.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3564 ДГС Сеслав 02.05.2012 Продажба на стояща дървесина корен 359,928.65 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3212 ДГС Сеслав 16.03.2012 Добив на дървесина 85,217.84 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3214 ДГС Сеслав 12.03.2012 Продажба на дървесина 169,722.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3220 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 15,014.29 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3225 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 10,001.35 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3229 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 929.84 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3231 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 597.12 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3234 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 2,337.95 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация