Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16475 ДГС Сеслав 24.08.2020 2021 акация Продажба на стояща дървесина корен 93,159.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2021 Виж пълна информация
16476 ДГС Сеслав 24.08.2020 2022 акация Продажба на стояща дървесина корен 19,765.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2022 Виж пълна информация
16477 ДГС Сеслав 24.08.2020 2023 акация Продажба на стояща дървесина корен 83,112.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2023 Виж пълна информация
16478 ДГС Сеслав 24.08.2020 2024 акация Продажба на стояща дървесина корен 42,872.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2024 Виж пълна информация
Процедура № 16478 на ДГС Сеслав от 24.08.2020 е прекратена!
16479 ДГС Сеслав 24.08.2020 2025 акация Продажба на стояща дървесина корен 139,830.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2025 Виж пълна информация
16480 ДГС Сеслав 24.08.2020 2026 благун, цер Продажба на стояща дървесина корен 40,875.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2026 Виж пълна информация
16452 ДГС Сеслав 11.08.2020 2018 ак, лп, цр, чдб Продажба на стояща дървесина корен 64,335.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от обект 2018 Виж пълна информация
Процедура № 16452 на ДГС Сеслав от 11.08.2020 е прекратена!
16453 ДГС Сеслав 11.08.2020 2019 лп, цр Продажба на стояща дървесина корен 65,670.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина корен от обект 2019 Виж пълна информация
Процедура № 16453 на ДГС Сеслав от 11.08.2020 е прекратена!
16463 ДГС Сеслав 07.08.2020 190001 акация Продажба на дървесина 6,735.54 лв. без ДДС
Предмет: продажба на ЕСД по ценоразпис Виж пълна информация
16412 ДГС Сеслав 21.07.2020 2015 гбр, здб, кл, лп, цр, яс Продажба на стояща дървесина корен 173,002.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2015 Виж пълна информация
16413 ДГС Сеслав 21.07.2020 2016 бл, цр, гбр, дб, кл, цр, яс Продажба на стояща дървесина корен 141,974.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2016 Виж пълна информация
16414 ДГС Сеслав 21.07.2020 2018 ак, лп, цр, чдб Продажба на стояща дървесина корен 71,483.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен от обект 2018 Виж пълна информация
Процедура № 16414 на ДГС Сеслав от 21.07.2020 е прекратена!
16415 ДГС Сеслав 21.07.2020 2019 лп, цр Продажба на стояща дървесина корен 72,967.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен от обект 2019 Виж пълна информация
Процедура № 16415 на ДГС Сеслав от 21.07.2020 е прекратена!
16399 ДГС Сеслав 17.07.2020 2020 бл, глд, кл, мжд, цр, яс Добив на дървесина 39,321.00 лв. без ДДС
Предмет: комплекс от дейности включващ добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина и товарене, разтоварване и транспортиране на дървесина от временен склад до твърда претоварна станция /ТИР/ от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Сеслав”, гр. Кубрат, при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2020 Виж пълна информация
16295 ДГС Сеслав 20.05.2020 2015 гбр, цр, кл, лп, цр, яс Продажба на стояща дървесина корен 192,224.00 лв. без ДДС
Предмет: конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2015 Виж пълна информация
Процедура № 16295 на ДГС Сеслав от 20.05.2020 е прекратена!
16296 ДГС Сеслав 20.05.2020 2016 бл, гбр, кл, лп, цр, чс Продажба на стояща дървесина корен 157,749.00 лв. без ДДС
Предмет: конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2016 Виж пълна информация
Процедура № 16296 на ДГС Сеслав от 20.05.2020 е прекратена!
16297 ДГС Сеслав 20.05.2020 2017 ак, бл, гбр, кл, лп, мжд, цр, яс Продажба на стояща дървесина корен 116,959.00 лв. без ДДС
Предмет: конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2017 Виж пълна информация
16298 ДГС Сеслав 20.05.2020 2018 ак, лп, цр, чдб Продажба на стояща дървесина корен 79,426.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2018 Виж пълна информация
Процедура № 16298 на ДГС Сеслав от 20.05.2020 е прекратена!
16299 ДГС Сеслав 20.05.2020 2019 лп, цр Продажба на стояща дървесина корен 81,074.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2019 Виж пълна информация
Процедура № 16299 на ДГС Сеслав от 20.05.2020 е прекратена!
16203 ДГС Сеслав 28.04.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 83,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на резервни части и консумативи и ремонтни услуги на служебните леки автомобили, товарни автомобили, мотоциклети и селскостопанска техника/ трактори и прикачен инвентар/, собственост на „СЦДП” ДП -Габрово, ДГС „СЕСЛАВ“ТП, за срок от 12 календарни месеца” Виж пълна информация