Пон - Пет 8:30 - 17:00

към ДГС Сеслав

16726
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 23.04.2021
Втора дата
Обект/и № 2105
Данни за дървесината кл, цр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 35,454.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16727
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 23.04.2021
Втора дата
Обект/и № 2106 - МТ
Данни за дървесината ак, бл, лп, цр
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 89,634.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16728
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 23.04.2021
Втора дата
Обект/и № 2107 - МТ
Данни за дървесината ак, бл, гбр, кл, лп, мжд, цр, яс
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 92,741.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16729
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 23.04.2021
Втора дата
Обект/и № 2108
Данни за дървесината ак, цр
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 74,081.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16730
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 23.04.2021
Втора дата
Обект/и № 2109
Данни за дървесината цр
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 80,337.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16683
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 05.03.2021
Втора дата
Обект/и № 2101
Данни за дървесината цр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 25,721.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16684
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 05.03.2021
Втора дата
Обект/и № 2102
Данни за дървесината здб, лп, цр, яс
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 10,251.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16501
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 14.09.2020
Втора дата
Обект/и № 2024
Данни за дървесината ак
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 42,872.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16485
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 31.08.2020
Втора дата
Обект/и № 2018
Данни за дървесината ак, лп, цр, чдб
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 61,114.63 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16486
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 31.08.2020
Втора дата
Обект/и № 2019
Данни за дървесината лп, цр
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 62,381.36 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16475
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 24.08.2020
Втора дата
Обект/и № 2021
Данни за дървесината акация
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 93,159.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16476
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 24.08.2020
Втора дата
Обект/и № 2022
Данни за дървесината акация
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 19,765.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16477
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 24.08.2020
Втора дата
Обект/и № 2023
Данни за дървесината акация
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 83,112.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16478
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 24.08.2020
Втора дата
Обект/и № 2024
Данни за дървесината акация
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 42,872.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16479
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 24.08.2020
Втора дата
Обект/и № 2025
Данни за дървесината акация
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 139,830.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16480
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 24.08.2020
Втора дата
Обект/и № 2026
Данни за дървесината благун, цер
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 40,875.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16452
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 11.08.2020
Втора дата
Обект/и № 2018
Данни за дървесината ак, лп, цр, чдб
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 64,335.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16453
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 11.08.2020
Втора дата
Обект/и № 2019
Данни за дървесината лп, цр
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 65,670.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16463
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 07.08.2020
Втора дата
Обект/и № 190001
Данни за дървесината акация
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 6,735.54 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16412
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 21.07.2020
Втора дата
Обект/и № 2015
Данни за дървесината гбр, здб, кл, лп, цр, яс
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 173,002.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация