Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
17195 ДГС Сеслав 20.10.2023 24.10.2023 Търгове по Закона за държавна собственост Профил на купувача
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на посочените по-долу движими вещи –частна държавна собственост, представляващи: представляващи 15 бракувани дълготрайни материални активи –машини и съоръжения –транспорти средства за отпадъчно желязо - скрап Виж пълна информация
17196 ДГС Сеслав 20.10.2023 24.10.2023 Търгове по Закона за държавна собственост Профил на купувача
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на посочените по-долу движими вещи –частна държавна собственост, представляващи: седем броя мотоциклети Виж пълна информация
17023 ДГС Сеслав 05.05.2022 2201 цер Продажба на стояща дървесина корен 159,128.00 лв. без ДДС
Предмет: конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина и товаренето, разтоварването и транспортирането от временния склад до претоварна станция - обект 2201 Виж пълна информация
17024 ДГС Сеслав 05.05.2022 2202 бл, гбр, здб, кл, цр Продажба на стояща дървесина корен 51,726.00 лв. без ДДС
Предмет: конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина и товаренето, разтоварването и транспортирането от временния склад до претоварна станция - обект 2202 Виж пълна информация
16811 ДГС Сеслав 23.08.2021 2118 бл, цр,мжд,кл Продажба на дървесина 15,626.48 лв. без ДДС
Предмет: търг за продажба на действително добити и налични на временен склад количества дървесина, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2118 Виж пълна информация
16812 ДГС Сеслав 23.08.2021 2119 цр Продажба на стояща дървесина корен 41,075.00 лв. без ДДС
Предмет: конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина и товаренето, разтоварването и транспортирането от временния склад до претоварна станция на дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2119 Виж пълна информация
16813 ДГС Сеслав 23.08.2021 2120 ак, глд Продажба на стояща дървесина корен 141,231.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2120 Виж пълна информация
16814 ДГС Сеслав 23.08.2021 2121 ак, кл,цр Продажба на стояща дървесина корен 77,911.00 лв. без ДДС
Предмет: явен търг за продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2121 Виж пълна информация
16815 ДГС Сеслав 23.08.2021 2122 цр Продажба на стояща дървесина корен 56,148.00 лв. без ДДС
Предмет: явен търг за продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2122 Виж пълна информация
16802 ДГС Сеслав 17.08.2021 2114 цр Продажба на дървесина 6,368.00 лв. без ДДС
Предмет: покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2114 Виж пълна информация
16803 ДГС Сеслав 17.08.2021 2115 цр Продажба на дървесина 8,530.00 лв. без ДДС
Предмет: покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2115 Виж пълна информация
16804 ДГС Сеслав 17.08.2021 2116 цр Продажба на дървесина 9,980.00 лв. без ДДС
Предмет: покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2116 Виж пълна информация
16805 ДГС Сеслав 17.08.2021 2117 цр Продажба на дървесина 9,382.00 лв. без ДДС
Предмет: покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2117 Виж пълна информация
16754 ДГС Сеслав 04.06.2021 2110 бл, цр, мжд, кл Продажба на дървесина 15,626.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на действително добити и налични на временен склад количества дървесина, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2110 Виж пълна информация
Процедура № 16754 на ДГС Сеслав от 04.06.2021 е прекратена!
16755 ДГС Сеслав 04.06.2021 2111 цр Продажба на дървесина 9,000.00 лв. без ДДС
Предмет: предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2111 Виж пълна информация
16756 ДГС Сеслав 04.06.2021 2112 цр Продажба на дървесина 8,948.00 лв. без ДДС
Предмет: предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2112 Виж пълна информация
16757 ДГС Сеслав 04.06.2021 2113 цр Продажба на дървесина 8,984.00 лв. без ДДС
Предмет: предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2113 Виж пълна информация
16724 ДГС Сеслав 23.04.2021 2103 здб, лп, цр, яс Продажба на стояща дървесина корен 118,248.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2103 Виж пълна информация
16725 ДГС Сеслав 23.04.2021 2104 тп, цр Продажба на стояща дървесина корен 119,939.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2104 Виж пълна информация
16726 ДГС Сеслав 23.04.2021 2105 кл, цр Добив на дървесина 35,454.00 лв. без ДДС
Предмет: конкурс за възлагане на изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2105 Виж пълна информация