закупуване горски територии, намиращи се на териториите на ДГС Сеслав

29 Jun
2023
Собствениците, които желаят да предложат за закупуване горски територии,
намиращи се на териториите на ДГС Сеслав, подават необходимите документи всеки работен ден от 8,00 часа до 16,30 часа в сградата на ТП ДГС "Сеслав", гр.Кубрат, ул. "Осми март" № 3.

За информация всеки работен ден от 8,00 часа до 16,30 часа:
За обща информация - инж.Боньо Стоянов - 0886 556206
КОНТАКТИ

гр. Кубрат, ПК 7300, област Разград, ул. „Осми март” 3
тел. 0848/ 727 27
факс:
e-mail: seslav@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч