Седмица на гората в Исперих

29 Mar
2019
Във връзка с отбелязване на „Седмицата на гората“ и инициативата „Лесовъд за един ден“, на 29.03.2019г. в район Исперих на ДГС Сеслав се проведе среща с ученици от шести клас от ОУ „Христо Ботев“ град Исперих. Бяха залесени фиданки в близост до горски разсадник с участието на служители и ученици. Проведена бе беседа от Турхан Ибрям – Ръководител участък на Район Исперих с 30 деца от 5 клас на тема: Гората – начин на живот. Разяснено беше на децата как да залесяват и поддържат горите – болести и вредители по горите, видове гори и т.н. , след което се проведе „изпитване“ на децата какво са запомнили от беседата. На децата бяха раздадени лакомства и рекламни материали на кампанията.
КОНТАКТИ

гр. Кубрат, ПК 7300, област Разград, ул. „Осми март” 3
тел. 0848/ 727 27
факс:
e-mail: seslav@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч