Осигуряване на дърва за огрев през 2018г за физически лица

30 May
2018
Количества дървесина на територията на ДГС Сеслав, разпределена по общини
КОНТАКТИ

гр. Кубрат, ПК 7300, област Разград, ул. „Осми март” 3
тел. 0848/ 727 27
факс:
e-mail: seslav@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч