Осигуряване на дърва за местно население през 2017г. на територията на ДГС Сеслав

18 Sep
2017
Пълно описание тестова новина
КОНТАКТИ

гр. Кубрат, ПК 7300, област Разград, ул. „Осми март” 3
тел. 0848/ 727 27
факс:
e-mail: seslav@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч