Обяснение към Ценоразпис на ТП ДГС "Сеслав", за продажба на дървесина от временен склад в сила от 01.07.2022г.

24 Jun
2022
Обяснение към Ценоразпис на ТП ДГС "Сеслав", за продажба на дървесина от временен склад, в сила от 01.07.2022г.
КОНТАКТИ

гр. Кубрат, ПК 7300, област Разград, ул. „Осми март” 3
тел. 0848/ 727 27
факс:
e-mail: seslav@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч