образователни курсове за разпространението на АЧС

19 Jul
2019
На 18.07.2019г. от 18 часа в сградата на СУ „Христо Ботев“ град Кубрат, беше проведено обучение на представители от всички ловни дружинки от ЛРС „Сокол“ град Кубрат и ЛРД „Ястреб-2016“ град Завет от д-р Ибрахим Яхов – предствител на ОДБХ Разград и инж.Тони Димитров – Директор на ДГС Сеслав.
На 19.07.2019г. от 18 часа в сградата на Община Исперих, беше проведено обучение на представители от всички ловни дружинки от ЛРС „Сокол“ град Исперих от д-р Янко Яков – предствител на ОДБХ Разград и Иво Иванов – Лесничей по лова на ДГС Сеслав.
Присъстващите бяха запознати със заповед № РД 48-44/10.07.2019 год. на Министъра на земеделието, храните и горите. Разяснени бяха причините и начините за разпространението на болестта, симптомите, които се появяват при заразените диви свине, както и запознаване с Инструкция № РД 04-1/19.04.2019 год. за прилагане на мерки по надзора след констатиране на положителен случай на АЧС, също така и необходимите действия които трябва да се предприемат за ограничаване на дейностите в застрашените и инфектираните райони и засилване и стриктно спазване на мерките за биосигурност.
КОНТАКТИ

гр. Кубрат, ПК 7300, област Разград, ул. „Осми март” 3
тел. 0848/ 727 27
факс:
e-mail: seslav@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч