Обем на дървесината по общини, която ще се продава от ТП ДГС Сеслав през 2022 година на физически лица за лична употреба по ценоразпис

16 Jun
2022
Обем на дървесината по общини, която ще се продава от ТП ДГС Сеслав през 2022 година на физически лица за лична употреба по ценоразпис
КОНТАКТИ

гр. Кубрат, ПК 7300, област Разград, ул. „Осми март” 3
тел. 0848/ 727 27
факс:
e-mail: seslav@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч