денонощни "горещи" телефони на ДГС Сеслав

07 Aug
2019
денонощни "горещи" телефони на ДГС Сеслав на служители на ДГС Сеслав във връзка с АЧС
КОНТАКТИ

гр. Кубрат, ПК 7300, област Разград, ул. „Осми март” 3
тел. 0848/ 727 27
факс:
e-mail: seslav@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч