Дървесина за местни търговци за 2019г. на територията на ДГС "Сеслав" град Кубрат

16 Nov
2018
Обем на дървесина за местни търговци за 2019г. на територията на ДГС "Сеслав" град Кубрат
КОНТАКТИ

гр. Кубрат, ПК 7300, област Разград, ул. „Осми март” 3
тел. 0848/ 727 27
факс:
e-mail: seslav@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч