ДГС "Сеслав" – гр. Кубрат почисти 30 чувала отпадъци

19 Sep
2022
Служители и работници на Държавно горско стопанство „Сеслав“ – гр. Кубрат участваха в почистване на горски територии в отдел 1014 „л“ „к“, по периферията на гората, граничещ с асфалтова отбивка по републикански път Завет-Кубрат. Първоначалното състояние на местностите, видно от снимковия материал, бе доста трагично. Събраните над 30 чувала отпадъци, напълниха цяло тракторно ремарке. Пластмасовите бутилки и опаковки, хранителни и промишлени отпадъци бяха изхвърлени на обозначените за целта места. Инициативата бе част от кампанията "Да изчистим България заедно".

КОНТАКТИ

гр. Кубрат, ПК 7300, област Разград, ул. „Осми март” 3
тел. 0848/ 727 27
факс:
e-mail: seslav@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч