Новини

16 Jun
2020

Обема на дървесината която ще се продава от ТП ДГС Сеслав през отоплителен сезон 2020/2021 година на физически лица за лична употреба по ценоразпис ... виж повече

  КОНТАКТИ

  гр. Кубрат, ПК 7300, област Разград, ул. „Осми март” 3
  тел. 0848/ 727 27
  факс:
  e-mail: seslav@scdp.bg

  Работно време:
  от понеделник до петък
  от 8,30 до 17,00 ч