Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
Автомеханик Димитър Тончев 0885 222530
КОНТАКТИ

гр. Кубрат, ПК 7300, област Разград, ул. „Осми март” 3
тел. 0848/ 727 27
факс:
e-mail: seslav@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч