Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
Чистач Кръстинка Илиева 0886 556 201
Огняр Пламен Панов 0889 361 578
Домакин сграда / ловен дом Фазан Станимир Иванов 0889 230876
Домакин сграда / ловен дом Елен Ивайло Михайлов 0877 930538
Готвач ловен дом Фазан Диян Тодоров 0877 615563
Шофьор лек автомобил район Исперих Велико Иванов 0889 455361
Кранист Ефраим Тахиров 0886 176989
Водач селскостопански машини Исмет Ахмедов 0886 176979
Работник ловно стопанство Илиян Кънчев 0885 222544
Работник, развъждащ диви птици Пламен Пенев 0888 706502
Работник, развъждащ диви птици Ана Пенева
Работник, развъждащ диви птици Сениха Сюлейманова
Работник, развъждащ диви птици Бейнур Сюлейманов
Работник ловно стопанство Младен Лампадов
Работник ловно стопанство Недко Петров
Работник ловно стопанство Зюлкюф Зюлкюф
Водач селскостопански машини Юмер Османов
Автомеханик Димитър Тончев 0885 222530
КОНТАКТИ

гр. Кубрат, ПК 7300, област Разград, ул. „Осми март” 3
тел. 0848/ 727 27
факс:
e-mail: seslav@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч