Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
Горски стражар Росен Киров 0887 003 846
Ръководител отдел/ГСУ инж.Юксел Юмер 0889 230 877
Горски стражар / МКЕ Бюнямин Джиниев 0878 686 046
Организатор автомобилен транспорт Цветомир Д. Цонев 0885 056 313
Шофьор лек автомобил Велико Иванов 0889 455 361
Чистач Кръстинка Илиева 0886 556 201
Домакин сграда / ловен дом Фазан Станимир Иванов 0889 230876
Готвач ловен дом Фазан Диян Тодоров 0877 615563
Шофьор лек автомобил район Исперих Велико Иванов 0889 455361
Кранист Ефраим Тахиров 0886 176989
Водач селскостопански машини Цветомир Димитров 0877 476712
Работник ловно стопанство Илиян Кънчев 0885 222544
Работник, развъждащ диви птици Пламен Пенев 0888 706502
Работник, развъждащ диви птици Ана Пенева
Работник, развъждащ диви птици Сениха Сюлейманова
Работник ловно стопанство Бейнур Сюлейман
Работник ловно стопанство Недко Петров
Работник ловно стопанство Зюлкюф Зюлкюф
Водач селскостопански машини Юмер Османов
Автомеханик Димитър Тончев 0885 222530
КОНТАКТИ

гр. Кубрат, ПК 7300, област Разград, ул. „Осми март” 3
тел. 0848/ 727 27
факс:
e-mail: seslav@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч