Пон - Пет 8:30 - 17:00

Министерство на земеделието и храните
Северноцентрално държавно предприятие ДП - гр. Габрово

ДГС Сеслав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
Горски стражар / МКЕ Бюнямин Джиниев 0878 686 046
Организатор автомобилен транспорт Цветомир Д. Цонев 0885 056 313
Шофьор лек автомобил Велико Иванов 0889 455 361
Чистач Кръстинка Илиева 0886 556 201
Домакин сграда / ловен дом Фазан Станимир Иванов 0889 230876
Готвач ловен дом Фазан Диян Тодоров 0877 615563
Шофьор лек автомобил район Исперих Велико Иванов 0889 455361
Работник поддръжка Ефраим Тахиров 0886 176989
Водач селскостопански машини Цветомир Димитров 0877 476712
Работник ловно стопанство Илиян Кънчев 0885 222544
Работник, развъждащ диви птици Пламен Пенев 0888 706502
Работник, развъждащ диви птици Ана Пенева
Работник, развъждащ диви птици Сениха Сюлейманова
Работник ловно стопанство Бейнур Сюлейман
Работник, развъждащ диви птици Недко Петров
Работник ловно стопанство Зюлкюф Зюлкюф
Водач селскостопански машини Юмер Османов