Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
Замастник директор инж.Гюрсел Сали 0878 682497
Лесничей Ахмед Ахмед 0885 222 537
Спец.лесовъдство/пом.лесничей Людмил Дочев 0885 222 533
Горски стражар Петър Николов 0886 556 207
Техник горско стопанство / ТРО Ердем Ибрям 0888 706 659
Служител човешки ресурси инж.Павлина Димитрова 0885 222 540
Касиер/домакин Красимира Лазарова 0885 222 538
Касиер/домакин Снежана Георгиева 0888 706 589
домакин/отчетник Величка Благоева
Ловен надзирател Петър Пенев 0886 556 209
Ловен надзирател Боян Симеонов 0887 003 794
Ловен надзирател Цветомир С. Цонев 0887 614 611
Ловен надзирател Андрей Цаков 0889 230 617
Ръководител участък ГС инж.Гутьо Касабов 0889 230 878
Горски стражар Георги Манчев 0885 222 547
Горски стражар Айхан Мухарем 0889 224 833
Горски стражар Себайдин Мехмед 0889 230 872
Горски стражар Осман Халил 0889 230866
Горски стражар Пламен Дяков 0885 222 535
Горски стражар Росен Киров 0887 003 846
КОНТАКТИ

гр. Кубрат, ПК 7300, област Разград, ул. „Осми март” 3
тел. 0848/ 727 27
факс:
e-mail: seslav@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч