Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
Служител човешки ресурси инж.Павлина Димитрова 0885 222 540
Касиер/домакин Красимира Лазарова 0885 222 538
Касиер/домакин Снежана Георгиева 0888 706 589
домакин/отчетник Величка Благоева
Ловен надзирател Петър Пенев 0886 556 209
Ловен надзирател Боян Симеонов 0887 003 794
Ловен надзирател Цветомир С. Цонев 0887 614 611
Ловен надзирател Андрей Цаков 0889 230 617
Горски стражар Георги Касабов 0889 224 930
Горски стражар Гутьо Касабов 0889 230 878
Горски стражар Георги Манчев 0885 222 547
Горски стражар Айхан Мухарем 0889 224 833
Горски стражар Себайдин Мехмед 0889 230 872
Горски стражар Осман Халил 0889 230866
Горски стражар Пламен Дяков 0885 222 535
Горски стражар Росен Киров 0887 003 846
Горски стражар Юксел Юмер 0889 230 877
Горски стражар / МКЕ Бюнямин Джиниев 0878 686 046
Организатор автомобилен транспорт Цветомир Д. Цонев 0885 056 313
Шофьор лек автомобил Велико Иванов 0889 455 361
КОНТАКТИ

гр. Кубрат, ПК 7300, област Разград, ул. „Осми март” 3
тел. 0848/ 727 27
факс:
e-mail: seslav@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч