Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4632/00196/02032024/140359 - 79A846B
Дата/Час: 02.03.2024 14:04
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №757103 / 2024-01-22 / 1143 / т
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Исмегюл Мехмед Шефкетова, обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, адрес: Хан Аспарух 15
Пътува до:
Получател: Исмегюл Мехмед Шефкетова, обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, адрес: Хан Аспарух 15
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: гр. Исперих - Хан Аспарух 15
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР6373ВК
Километри: 0
Превозва се от: Димитър Николов
Спедитор: Айхан Мухарем (А 6030)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.6 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.6 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.9 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.9 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 6.5 м³