Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4637/00177/26052023/161704 - 7851GFF
Дата/Час: 26.05.2023 16:17
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №716844 / 2023-03-17 / 1050 / п
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Зейнеб Али Ахмед, обл. Разград, общ. Исперих, с. Вазово, адрес: Александър Стамболийски # 12
Пътува до:
Получател: Зейнеб Али Ахмед, обл. Разград, общ. Исперих, с. Вазово, адрес: Александър Стамболийски # 12
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: с. Вазово - Александър Стамболийски # 12
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС04527
Километри: 0
Превозва се от: Тургут Нури
Спедитор: Росен Киров (Б 8376)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.6 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.6 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 9 пр.м³
Куб.м³ 5.4 м³
Общо: 1 бр. / 9 пр.м³ / 5.4 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³