Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10049/00199/26052023/161339 - 8AGE640
Дата/Час: 26.05.2023 16:14
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №712391 / 2023-02-15 / 200 / м
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: ЕТ "Стоян Делийски", обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" № 64, ЕИК: 817002412
Пътува до:
Получател: ЕТ "Стоян Делийски", обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" № 64, ЕИК: 817002412
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Дрента - тир Станция Елба
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ6358АС
Километри: 0
Превозва се от: Петко Митев
Спедитор: Сали Халилов (Б 4750)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 27
Куб.м³ 4.34 м³
Общо: 27 бр. / 4.34 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 15
Куб.м³ 1.56 м³
Общо: 15 бр. / 1.56 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 20
Куб.м³ 1.37 м³
Общо: 20 бр. / 1.37 м³
Всичко: 62 бр. / 7.27 м³