Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4521/00208/15092021/165742 - 8UJEARR
Дата/Час: 15.09.2021 16:58
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №618669 / 2021-07-05 / 361 / в
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ЕТ КЪРШЕВ-КАЛИН ГЕОРГИЕВ, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул. В.Левски №11, ЕИК: 104120418
Пътува до:
Получател: КЪРШЕВ КАЛИН КЪРШЕВ, обл. Велико Търново, общ. Елена, с. Гърдевци, адрес: ул. панака 1, ЕИК: 200498880
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Гърдевци - ул. панака 1
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9905ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Пламен Иванов
Спедитор: Йордан Янакиев (А3472)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 13
Куб.м³ 1.23 м³
Общо: 13 бр. / 1.23 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Минни подпори
Брой 84
Куб.м³ 4.73 м³
Общо: 84 бр. / 4.73 м³
Всичко: 97 бр. / 5.96 м³