Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10056/00209/15092021/165512 - OJH9XXU
Дата/Час: 15.09.2021 16:55
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №615906 / 2021-06-11 / 428 / б
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: Гено Стефанов ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул. Малина 27, ЕИК: 201505687
Пътува до:
Получател: Грийнфорест2016Оод, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: ул. Тодор Балинов25, ЕИК: 204023831
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Горна Оряховица
Адрес: гр. Горна Оряховица - Отец Паисий 61
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ5652ВР
Километри: 0
Превозва се от: Гено Стефанов
Спедитор: Тодор Стефанов (Б4112)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 15 пр.м³
Куб.м³ 9.75 м³
Общо: 1 бр. / 15 пр.м³ / 9.75 м³
Всичко: 1 бр. / 15 пр.м³ / 9.75 м³