Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4520/00328/15092021/165058 - 1ZWPGB2
Дата/Час: 15.09.2021 16:51
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №628674 / 2021-09-03 / 36 / ж
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ЛЕС ГРУП 77 ЕООД, адрес: , ЕИК: 202232476
Пътува до:
Получател: Емил Георгиев, обл. Велико Търново, общ. Полски Тръмбеш, с. Раданово, адрес: ул Двадесет и пъва 15
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Полски Тръмбеш
Адрес: с. Раданово - ул Двадесет и пъва 15
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ4672КМ
Километри: 0
Превозва се от: Атанас Атанасов
Спедитор: Ивайло Добрев (1399)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Всичко: 2 бр. / 11 пр.м³ / 6.05 м³